Al vie ai 22 di Otubar al cors di culture e di lenghe slovene

A son viertis lis iscrizions pal cors di culture e di lenghe slovene inmaneât dal assessorât pal decentrament e in program dai 22 di Otubar ai 17 di Dicembar. Cognossi la lenghe, la culture, la storie, lis tradizions slovenis, l’ambient e la vite di ogni dì, ma ancje i ponts di contat cu lis lidrîs storichis furlanis. Al è chest l’intindiment dal percors interculturâl inmaneât dal Comun. Nûf i incuintris in program ogni joibe di vot a dîs di sere (20.00-22.00) inte parochie di Sant Zuan in vie Genova a Godie. Par partecipâ si à di notâsi clamant il numar 339 5813355 dal lunis al vinars di cuatri dopodimisdì a sîs sot sere (16.00-18.00).